donderdag 21 mei 2009

Culemborg heden

Start stedelijke vernieuwing Veerweggebied
Bewoners, gebruikers en eigenaren van percelen in het Veerweggebied hebben vorige week een nieuwsbrief over Stedelijke Vernieuwing in het Veerweggebied ontvangen.

Het Veerweggebied is een van de oudste en meest intensief gebruikte Culemborgse industrieterreinen. Op het terrein hebben onder andere een glasfabriek, steenfabriek, sigarenfabriek, slibopslag en benzineopslag gestaan.

De bodem is hierdoor verontreinigd. Op korte termijn wordt daarom onderzocht welke verontreinigingen waar aanwezig zijn, in welke mate de bodem verontreinigd is, wat de bron van elke aangetroffen verontreiniging is en wat de (mogelijk) noodzakelijke maatregelen zijn. Ook worden de cultuurhistorische en de natuurwaarden onderzocht en bekijkt de projectgroep of er iets tegen de geluidshinder van de spoorbrug kan worden gedaan.
Bron: Info gemeente Culemborg (28-04-2004)

****

Culemborg: Veerweg
BetuwsWonen heeft onderzoek verricht naar de staat van vijftien woningen (zie foto) aan de Veerweg (nummers 54 t/m 78). Het betreft het oudste woningbezit van BetuwsWonen. De woningen aan de Veerweg zijn arbeiderswoningen uit 1875, vermoedelijk behorende bij de Dejaco Sigarenfabriek.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen