zondag 27 september 2009

Even van vaderszijde naar moederszijde

Een uitstapje tussendoor van de voorouders en familie van Jan de Bruijn naar de voorouders en familie van mijn moeder en echtgenote van Jan, Lenie Gons. Haar ouders zijn Pieter Gons en Jacoba van Appeldoorn. Ik ben dus vernoemd naar beide grootmoeders Jacoba en Abrahamina.
Voor belangstellenden zie: Genealogie Blog van Jacomien voor Lenie Gons