zondag 10 januari 2010

Utrechts Archief - bezoek 8 januari 2010

Een klein stapje verder. Op zoek naar Cornelis de Bruijn (tot nu toe, voor velen van ons, onze stamvader) en Emmetje Spruit. De gevonden resultaten roepen weer meer vragen op, dus zeer binnenkort wederom een bezoek aan hetzelfde Archief. Dan de zoektocht naar gegevens van voor het jaar 1811.

De resultaten op microfiche, Utrechts Archief, Hamburgerstraat.
Gevonden:
- Overlijdensakte Emmerentje Spruijt
- Memorie van Successie; overlijden van Emmerentje Spruijt
- Huwelijksakte Gijsbert de Bruijn en Aartje van der Wilt
Huwelijkse bijlagen:
- extract overlijden Cornelis de Bruijn
- extract doop Gijsbert de Bruijn
- extract doop Aartje van der Wilt
- extract overlijden Jacoba van Wijk

De familierelatie van voornoemde personen:
I Cornelis de Bruijn (Bruin) is geboren omstreeks 1745. Cornelis is overleden op 23-02-1802 in Kamerik, ongeveer 57 jaar oud.
Cornelis trouwde, ongeveer 34 jaar oud, omstreeks 1779 met
Emmerentje (Emmerijntje, Emmetje, Emerentia) Spruijt (Spruit), ongeveer 31 jaar oud. Emmerentje is geboren in 1748. Emmerentje is overleden op 07-02-1822 in Kockengen, 74 jaar oud.

Kinderen van Cornelis en Emmerentje:
1 Gijsbert de Bruijn (Bruin), geboren op 16-04-1780 in Kamerik.
2 Adrianus (Janus) de Bruijn (Bruin), geboren in 1784 in Kamerik.

II-a Gijsbert de Bruijn (Bruin) is geboren op 16-04-1780 in Kamerik, zoon van Cornelis de Bruijn (Bruin) en Emmerentje (Emmerijntje, Emmetje, Emerentia) Spruijt (Spruit).
Gijsbert is overleden op 12-01-1849 in Ruwiel, 68 jaar oud. Gijsbert trouwde, 34 jaar oud, op 05-04-1815 in Kockengen met Aartje van der Wilt (Wild), 27 jaar oud. Aartje is geboren op 06-01-1788 in Breukeleveen, dochter van Dirk Jacobsz (Jacobusse) (Derk) van der Wilt en Jacoba van Wijk. Aartje is overleden op 19-02-1861 in Ruwiel, 73 jaar oud.

Bron: Utrechts Archief; memorie van successie na overlijden Emmetje Spruijt


Tekst"vertaling", voor zover wij het konden lezen.
Memorie van aangifte der nalatenschap Emmerentje Spruit wed Cornelis de Bruin
Pagina 1 links
Ik ondertekend Gijsbert de Bruijn getrouwd met Aartje van der Wilt Kockengen gemeente Utrecht.
Een domicilie ter onze woonstede verklaren dat de nalatenschap van Emmerentje Spruit overleden 7-2-1822 te Kockengen aldaar laatst gedomicileerd geweest.
Wordt ….. door mij aangever als enige zoon der overledene verklaar ik voorts dat tot deze nalatenschap geen onroerende goederen behoren.
En dat door dit overlijden geen fideï commies gedeclareerd zoals vruchtgebruik vervallen is. Dat door niemand buiten de opgemelde erfgenaam iets uit deze nalatenschap genoten wordt.
Kockengen den 7. Augustus 1822
Dit meede is gesteld door mij persoonlijk
Gijsbert de Bruin

Pagina 2 rechts
De Schout der gemeente Kockengen.
Zertificeerd bij deeze dat Emmerentje Spruit wed Cornelis de Bruin op den 7 Februari in deze gemeente is overleden geene onroerende goederen heeft nagelaten.
Kockengen den 7 Augustus 1822
De Schout voornoemd

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen