zondag 31 januari 2010

Advertenties CBG - familie Hüner-Watts


Reactie van Jan Cornelis de Bruijn (kleinzoon van Willem Hüner en Rebecca May Watts) op de advertenties:

"Ik ken de context niet van ab Rembrandt, maar ik vermoed dat het de boot is waar mijn grootouders destijds mee naar Indië zijn gegaan.
De advertentie waar met de pen 1921 is geschreven betreft de verkoop van de inventaris van mijn opa na zijn eerste "tour" in Indië. Hij is toen teruggegaan naar Nederland, heeft mijn oma ontmoet en is vervolgens met haar voor de 2e keer naar Indië gegaan."


Willem Hüner is geboren op 26-06-1894 in Leiderdorp, zoon van Willem Hüner en Alida Cornelia Hemerik. Willem is overleden op 24-10-1965 in Wassenaar, 71 jaar oud. Adres: 1954, Salerno, Italië.
Willem trouwde, 27 jaar oud, in 02-1922 in Leiden met Rebecca May Watts, 27 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 14-02-1922 in Leiden.

Kinderen van Willem en Rebecca:
1 N.N. Hüner.
2 Edward Valentijn Hüner.
3 Willem Hüner, geboren op 30-10-1922 in Timbang Langkat Sumatra.
4 Lester George Hüner, geboren op 05-11-1923 in Timbang Langkat Sumatra.
5 Norman Constance Hüner, geboren op 28-12-1924.
6 May Hüner, geboren op 18-05-1930 in Padang Boelan, May is overleden op 11-04-2009 in Harderwijk, 78 jaar oud.
May Hüner trouwde, 20 jaar oud, op 04-08-1950 in Wassenaar met Anton Johannes Cornelis (Ton) de Bruijn , 23 jaar oud. Anton is geboren op 30-09-1926 in Amersfoort, zoon van Gijsbertus Adrianus Johannes (Gijs, Janus, Jo) de Bruijn en Elisabeth Wilhelmina (Bets) Flipsen. Anton is overleden op 14-01-1987 in Harderwijk, 60 jaar oud.

Kinderen van May en Anton:
1 Anton Gijsbertus (Ton) de Bruijn, geboren op 27-02-1951 in Wassenaar.
2 May Lavinia (May) de Bruijn, geboren op 10-06-1953 in Wassenaar.
3 Paul de Bruijn, geboren op 08-02-1955 in Wassenaar.
4 Jan Cornelis (Jan) de Bruijn, geboren op 18-05-1961 in Wassenaar.

Zie ook "Achterkleinkinderen van Jan de Bruijn en Antonia Bogaard"; bericht op deze weblog van 17-02-2009.

donderdag 28 januari 2010

Utrechts Archief - bezoek 22 januari 2010

Gezocht naar: ouders van Emmerentje Spruijt, ev Cornelis de Bruijn

Gevonden:
- namen van de ouders
- andere doopnaam "Emmerelsje" (of was het een schrijffout?)
- kinderen van het gezin Spruijt
- 2e huwelijk van de vader van Emmerelsje

- ook namen van de grootouders van Emmerentje Spruijt gevonden:

Hendrik Ariesen Spruit is geboren in Kattenbroek. Notitie bij Hendrik: Hendrik Ariesen SPRUIT, geboren te Kattenbroek (gezindte: ned.ger.), * Elbert Jansz. Spruit, jongeman van de Haar afkomstig uit Linschoten, begraven Oudewater 17-02-1664, huwt 11-02-1634 Linschoten (schout) met Trijntje Cornelisdr Keijsers.
Religie: Ned. gereformeerd

Hendrik:
(1) trouwde op 21-11-1685 in Linschoten met Jannigje Pancken van der Swaen, nadat zij op 06-11-1685 in Linschoten in ondertrouw zijn gegaan. Zij is een dochter van Panck Cornelisse van der Swaen en Merrichje Jacobs van Eyck. Jannigje is overleden vóór 1710.
(2) ging in ondertrouw op 28-03-1710 in Linschoten met Maagje Jacobs. Maagje is geboren in Kattenbroek.
Bron: kwartierstaat van Yvette Miranda Bos Genoemde informatie staat op blad 5 van deze site.

Kinderen van Hendrik en Jannigje:
1 Panck Spruit. Hij is gedoopt op 06-02-1687 in Linschoten.
2 Arie Spruit. Hij is gedoopt op 29-07-1700 in Linschoten. Arie is overleden.
3 Hermannus Spruit. Hij is gedoopt op 06-08-1702 in Linschoten.

Kinderen van Hendrik en Maagje:
1 Arie Spruijt. Hij is gedoopt op 25-01-1711 in Linschoten.
Religie: Ned. gereformeerd
2 Jacob Hendrikckse Spruijt. Hij is gedoopt op 21-08-1712 in Linschoten.
3 Claas Hendriks Spruijt (Spruit).

 
Posted by Picasa

 
Posted by Picasa

Claas Hendrikz (Claas, Klaas) Claes Hendrikxen Spruijt (Spruit).
Religie: Gereformeerd
Claas:
(1) trouwde op 13-11-1746 in Linschoten [bron: Utrechts Archief Hervormd trouwen Linschoten 1648-1811] met Lijsje van Rossum.
Notitie bij het huwelijk van Claas en Lijsje: Bron: Doopdata kinderen uit Linschoten Dopen Hervormd 1648-1811.
Lijsje is overleden vóór 1757.
(2) trouwde op 14-08-1757 in Linschoten met Aaltje Driesse van der Wal.
Notitie bij het huwelijk van Claas en Aaltje: Aangetekend 29-07-1757 te Linschoten
Aaltje is geboren in Horssen (Gld). Zij is weduwe van Christiaan van der Wurp (ovl. vóór 1757).
Religie: Rooms Katholiek

Kinderen van Claas en Lijsje:
1 Hendrik Spruit. Hij is gedoopt op 17-12-1747 in Linschoten.
2 Knelis Spruit. Hij is gedoopt op 02-03-1749 in Linschoten.
3 Emmerensje (Emmerelsje, Emmerens) Spruijt (Spruit). Zij is gedoopt 02-08-1750 in Linschoten.
4 Machje Spruit. Zij is gedoopt op 11-05-1752 in Linschoten.
5 Maarten Spruit. Hij is gedoopt op 07-04-1754 in Linschoten.
6 Lijsje Spruit. Zij is gedoopt op 18-07-1756 in Linschoten.

Utrechts Archief - bezoek 22 januari 2010

Gezocht naar: Huwelijk Cornelis de Bruijn en Emmerensje Spruijt en doopdata kinderen.

 
Posted by Picasa
Bron: Utrechts Archief Kamerik periode 1738-1794 Huwelijksregistratie
Cornelis de Bruijn, j.m. geb. te Lexmont en wonende te Kamerik en Emmerensje Spruijt, j.d. te Linschoten en wonende te Zegveld getuignis gebragt hebbende dat den 9. April en welke in wettige ondertrouw te Zegveld waren opgenomen betoog den 2.5 ? gegeven om te Zegveld te mogen trouwen.


Gevonden (tot nu toe onbekend):
- trouwdatum en plaats huwelijk Cornelis en Emmerensje
- geboorteplaats Cornelis (hiervoor naar Den Haag; Nationaal Archief)
- geboorteplaats Emmerensje
- meerdere kinderen van Cornelis en Emmerensje

De overlijdensregisters geven wel aan kind overleden en datum, maar geen duidelijkheid over welk kind, de voornaam van het kind.
 
Posted by Picasa
Het begraven van een kind kostte in die tijd 9 Gulden en voor een volwassenen 18 Gulden. Zie bovenstaande foto

De kinderen, als genoemd op de foto, zijn allen gedoopt te Kamerik.
De namen van de kinderen kunnen door de gebruikelijk vernoeming in die tijd informatie geven over de grootouders.
 
Posted by Picasa
Bron: Hervormd Dopen Kamerik 1738-1811

 
Posted by Picasa

zondag 10 januari 2010

Utrechts Archief - bezoek 8 januari 2010

Een klein stapje verder. Op zoek naar Cornelis de Bruijn (tot nu toe, voor velen van ons, onze stamvader) en Emmetje Spruit. De gevonden resultaten roepen weer meer vragen op, dus zeer binnenkort wederom een bezoek aan hetzelfde Archief. Dan de zoektocht naar gegevens van voor het jaar 1811.

De resultaten op microfiche, Utrechts Archief, Hamburgerstraat.
Gevonden:
- Overlijdensakte Emmerentje Spruijt
- Memorie van Successie; overlijden van Emmerentje Spruijt
- Huwelijksakte Gijsbert de Bruijn en Aartje van der Wilt
Huwelijkse bijlagen:
- extract overlijden Cornelis de Bruijn
- extract doop Gijsbert de Bruijn
- extract doop Aartje van der Wilt
- extract overlijden Jacoba van Wijk

De familierelatie van voornoemde personen:
I Cornelis de Bruijn (Bruin) is geboren omstreeks 1745. Cornelis is overleden op 23-02-1802 in Kamerik, ongeveer 57 jaar oud.
Cornelis trouwde, ongeveer 34 jaar oud, omstreeks 1779 met
Emmerentje (Emmerijntje, Emmetje, Emerentia) Spruijt (Spruit), ongeveer 31 jaar oud. Emmerentje is geboren in 1748. Emmerentje is overleden op 07-02-1822 in Kockengen, 74 jaar oud.

Kinderen van Cornelis en Emmerentje:
1 Gijsbert de Bruijn (Bruin), geboren op 16-04-1780 in Kamerik.
2 Adrianus (Janus) de Bruijn (Bruin), geboren in 1784 in Kamerik.

II-a Gijsbert de Bruijn (Bruin) is geboren op 16-04-1780 in Kamerik, zoon van Cornelis de Bruijn (Bruin) en Emmerentje (Emmerijntje, Emmetje, Emerentia) Spruijt (Spruit).
Gijsbert is overleden op 12-01-1849 in Ruwiel, 68 jaar oud. Gijsbert trouwde, 34 jaar oud, op 05-04-1815 in Kockengen met Aartje van der Wilt (Wild), 27 jaar oud. Aartje is geboren op 06-01-1788 in Breukeleveen, dochter van Dirk Jacobsz (Jacobusse) (Derk) van der Wilt en Jacoba van Wijk. Aartje is overleden op 19-02-1861 in Ruwiel, 73 jaar oud.

Bron: Utrechts Archief; memorie van successie na overlijden Emmetje Spruijt


Tekst"vertaling", voor zover wij het konden lezen.
Memorie van aangifte der nalatenschap Emmerentje Spruit wed Cornelis de Bruin
Pagina 1 links
Ik ondertekend Gijsbert de Bruijn getrouwd met Aartje van der Wilt Kockengen gemeente Utrecht.
Een domicilie ter onze woonstede verklaren dat de nalatenschap van Emmerentje Spruit overleden 7-2-1822 te Kockengen aldaar laatst gedomicileerd geweest.
Wordt ….. door mij aangever als enige zoon der overledene verklaar ik voorts dat tot deze nalatenschap geen onroerende goederen behoren.
En dat door dit overlijden geen fideï commies gedeclareerd zoals vruchtgebruik vervallen is. Dat door niemand buiten de opgemelde erfgenaam iets uit deze nalatenschap genoten wordt.
Kockengen den 7. Augustus 1822
Dit meede is gesteld door mij persoonlijk
Gijsbert de Bruin

Pagina 2 rechts
De Schout der gemeente Kockengen.
Zertificeerd bij deeze dat Emmerentje Spruit wed Cornelis de Bruin op den 7 Februari in deze gemeente is overleden geene onroerende goederen heeft nagelaten.
Kockengen den 7 Augustus 1822
De Schout voornoemd

dinsdag 5 januari 2010

Haags Bevolkingsregister 1913-1939, gezinskaarten


Clasina Wilhelmina van de Waardt

Datum van inschrijving: 7-12-1897 ’s-Gravenhage
Geboortedatum: 16-01-1880 te Culemborg
Religie: Nederlands Hervormd
Db: (waarschijnlijk) dienstbode
Datum van vestiging: 30-11-1897 in ’s-Gravenhage – Kon. Gracht 65
Vorige woonplaats Culemborg
Datum van vertrek uit ’s-Gravenhage: 22-12-1914
Vertrek naar Vlaardingen – Ruijterstr. 49
Bron: Haags Gemeentearchief 1913-1939 (digitaal)


 
Posted by Picasa
Foto: links Clasina Wilhelmina
rechts Abrahamina Johanna (zusters)