dinsdag 9 februari 2010

Wie een tip heeft - graag

Conclusie na bezoek 5 februari aan Nationaal Archief en CBG in Den Haag.

- Cornelis de Bruijn is niet beschreven in de doopregisters Lexmond

- Cornelis de Bruijn is geboren in Lexmond

- Cornelis trouwt 09-04-1779 met Emmerensje Spruijt in Zegveld

- Cornelis wonende te Kamerik, j.m. van Lexmond
- Emmerentje wonende te Zegveld, j.d. van Linschoten

- Emmerentje was eerst lid van de kerk in Harmelen

en

- Cornelis Gijsbert (L.P.) is aangenomen in de kerk in Kamerik in 1772
- Cornelis is gekoozen tot diaken 30-12-1780 (was ook diaken in 1781)

Weer op zoek naar Cornelis de Bruijn

Het doel is eigenlijk gegevens over zijn ouders te vinden, pas dan hebben we lijntje naar andere voorouders de Bruijn. Het lijkt erop dat er maar één schakel ontbreekt om veel verder te komen.
Dus weer het Nationaal Archief en het CBG, Centraal Bureau voor Genealogie.

Zouden we wat meer te weten komen over deze Cornelis de Bruijn, getrouwd met Emmerentje Spruijt? Bekend is reeds dat hij geboren is in Lexmond, dus logisch zou zijn hier iets over te vinden in de doopboeken van Lexmond. Grote teleurstelling, helemaal niets.

Op dat zelfde moment hoorden wij een bekende stem, een bekend gezicht. Even de gedachte, waar ken ik die van. Al snel herkenden wij Erwin Krol, drukdoende, op dat moment op zoek naar een voorouder Krol. Dat was even tussendoor.

Van een medewerker daar krijgen we het advies per e-mail contact op te nemen met de Hervormde kerk in Lexmond.

Vervolgens gaan we naar het CBG. Daar treffen we een bijzonder komische medewerker die ons helpt waar we het beste kunnen zoeken. Aanvankelijk weer zonder resultaat, maar toevallig vinden we een microfilm van de kerk in Kamerik.
Daarop vinden we gegevens over Cornelis de Bruijn, die heel goed aansluiten aan onze gegevens. Want exact weten is soms erg moeilijk.

Bron:
Register der ledematen der Kerke Jesu Christi te Kamerik die anno nog in leven waren met bijvoeging van de jaren van hun aanneming of te komst hun vertrek of doot.
Kamerik lidmaten 1725-1820


Aangenomen Cornelis Gijsbert (L.P.) de Bruijn – 1772 (Waar L.P. voor staat is mij nog onbekend)
en
Den 30 December 1780
De vergadering met den gebede geopende zijnde zijn verkoozen tot ouderlingen
Gijsbert Verweij
Jan Haring
En tot Diacenen
Cornelis de Bruijn
Cornelis van Vliet
Waarop de vergadering met dankzegging tot god geslooten is.